Waka

Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli meýilleşdirilen Gün tertibini goldap çykyş ederler

01 April 2019

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
IOM
Halkara migrasiýa guramasy
BSGG
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

World Bank
Bütindünýä banky

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz