17 Durnukly ösüş maksatlar

Durnukly ösüş maksatlar barada Türkmen dilinde ilkinji neşir. 

(name) çap edilen
UNDP
UNFPA
UNICEF
BSGG
(name) hyzmatdaşlykda neşir edilen
Comics Uniting Nations