Neşir

Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasy

15 May 2021

Çap edilen

IOM
OHCHR
UN
UNDP
UNDRR
UNDSS
UNFPA
UNICEF
UNODC
BSGG

(name) hyzmatdaşlykda neşir edilen

World Bank
File type: PDF
Ýüklemeler 691
File type: PDF
Ýüklemeler 766
File type: PDF
Ýüklemeler 604

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz