Neşir

2016-2020-nji ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk boýunça çarçuwaly maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine 2019-njy ýylda geçirilen baha berişiň netijeleri barada hasabat

07 April 2020

Çap edilen

FAO
IOM
OCHA
OHCHR
UN ESCAP
UN-Habitat
UNCTAD
UNDP
UNECE
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
BSGG
File type: PDF
Ýüklemeler 1292
File type: PDF
Ýüklemeler 1095

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz