Neşir

Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasy

04 awgust 2021

Çap edilen

RCO
File type: PDF
Ýüklemeler 1858
File type: PDF
Ýüklemeler 2647
File type: PDF
Ýüklemeler 2491

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz